Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

Bingöl Üniversitesinin varlık sebebi;

  • Bölge ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikte bireyler yetiştirmek,
  • Akademik faaliyetlerini il ve bölge halkının yaşam boyu öğrenme anlayışı doğrultusunda genişletmek,
  • Yerel sorunların çözümü için yapılan araştırma faaliyetlerini, aynı zamanda evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak şekilde gerçekleştirmek,
  • Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma modelinde öncü olacak şekilde tasarlayarak ilin ve bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak,
  • Akademik ve idari personeli için teşvik edici ve verimli bir eğitim, öğretim ve çalışma ortamı sağlamaktır.

 

VİZYONUMUZ

Bulunduğu bölgenin Tarım ve Havza Bazlı kalkınmasına öncü olacak şekilde maddi ve beşeri kaynaklarını etkin kullanarak ilin ve bölgenin sosyal, ekonomik, kültürel varlıklarına değer katma konusunda diğer üniversitelere örnek olan; başta kendi coğrafyasında olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen bir üniversite olmak.