2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Ek Kabul Sonuçları (2023- 2024 Academic Year International Student Admission Announcement)

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Ek Kabul Sonuçları (2023-

2024 Academic Year International Student Admission Announcement)

 

Başvuru Sonuçlarına Ulaşmak için klayınız.

  • NOT: Kazanan öğrencilere sistemden öğrenci numaraları tanımlanmıştır. Öğrenci İşleri tarafından öğrenci numarası verilen öğrencilerin Ziraat Bankasından Öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra kesin kayıt için öğrenci işlerine müracaat edebilirler.
  • Kayıt Adresi: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Rektörlük 1. Kat

KESİN KAYIT TARİHLERİ

Üniversiteye yerleşenlerin kesin kayıtları 23 Eylül  -09  Ekim  2023 tarihleri arasında Bingöl Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı-Bingöl adresinde yapılacaktır.

Final registrations of the students who are placed in the university will be done between the dates of 29 September and 09 October2023 at Bingöl University International Student Coordination Office-Bingöl.

1)Kesin kayıt belgeleri

Sınav sonuç belgesi,

Lise diploması,

Not belgesi,

Öğrenim meşruhatlı pasaport,

Öğrenim ücretinin ödendiğini belirten banka dekontu,

Genel Sağlık Sigortası Poliçesi, (Sağlık pirimi ödemek üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmak zorundadır.),

Türkçe düzeyini gösteren belge

4 adet fotoğraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde çekilmiş).

Final registration documents

Exam result document,

High school diploma,

Transcript,

Education legitimate passport

Bank receipt indicating that the tuition fee has been paid

General Health Insurance Policy, (Must apply to the Social Security Institution to pay the health premium.)

Document showing the Turkish language level

4 photos (4,5x6 size, taken in the last six months).