2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Ek Kabul İlanı (2023-2024 Academic Year International Student Additional Admission Announcement) (1)

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Ek Kabul İlanı

(2023-2024 Academic Year International Student Additional Admission Announcement)

 

2023-2024 Uluslararası Ek Kabul İlanı İçin Tıklayınız (Türkçe)

2023-2024 Click For Additional International Student Announcement (English)

Başvuru Sayfası (Application page) ↓↓↓

https://obs.bingol.edu.tr/oibs/foa_app/login.aspx

 

KONTENJAN

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)

 

 

 

Program Adı

Süre

Kontenjan

 Dönem Ücreti (TL)

Fen-Edebiyat Fakültesi

 

 

 

Arap Dili ve Edebiyatı 

4

19

5.122,00

Coğrafya

4

10

5.122,00

Matematik

4

20

6.825,00

Moleküler Biyoloji ve Genetik

4

30

6.825,00

Psikoloji

4

26

5.122,00

Felsefe

4

12

5.122,00

Sosyoloji

4

16

5.122,00

Sosyal Hizmet

4

28

5.122,00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

 

 

İktisat

4

28

6.154,00

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

4

28

6.154,00

İşletme

4

11

6.154,00

Yönetin Bilişim Sistemleri

4

30

6.154,00

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

 

 

 

Bilgisayar Mühendisliği

4

23

8.134,00

Mimarlık

4

5

8.134,00

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

4

13

8.134,00

İnşaat Mühendisliği

4

6

8.134,00

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

 

 

Beslenme ve Diyetik

4

21

5.470,00

Hemşirelik

4

16

5.470,00

Sağlık Yönetimi

4

22

5.470,00

İş Sağlığı ve Güvenliği

4

24

5.470,00

Veteriner Fakültesi

 

 

       

Veterinerlik

5

46

  11.366,00

Ziraat Fakültesi

 

 

 

Bahçe Bitkileri

4

10

8.134,00

Biyosistem Mühendisliği

4

10

8.134,00

Peyzaj Mimarlığı

4

10

8.134,00

Bitki Koruma

4

8

8.134,00

Tarla Bitkileri

4

10

8.134,00

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

4

10

8.134,00

 

QUOTA

BİNGÖL UNIVERITY (State University)

 

 

 

Program Name

Duration

   QUOTA

 Term Fee (TL)

Faculty of Arts and Sciences

 

 

 

Arabic Language and Liteature

4

19

5.122,00

Geography

4

10

5.122,00

Mathematic

4

20

6.825,00

Molecular Biology and Genetics

4

30

6.825,00

Psychology

4

26

5.122,00

Philosophy

4

12

5.122,00

Sociology

4

16

5.122,00

Social Work

4

28

5.122,00

Faculty of Economics and Administrative Sciences

 

 

 

Economics

4

28

6.154,00

Political Science and Public Administration

4

28

6.154,00

Business

4

11

6.154,00

Management Information Systems

4

30

6.154,00

Faculty of Engineering and Architecture

 

 

 

Computer Engineering

4

23

8.134,00

Architecture

4

5

8.134,00

Electrical and Electronics Engineering

4

13

8.134,00

Civil Engineering

4

6

8.134,00

Faculty of Health Sciences

 

 

 

Nutrition and Dietetics

4

21

5.470,00

Nursing

4

16

5.470,00

Healthcare Management

4

22

5.470,00

Occupational Health and Safety

4

24

5.470,00

Veterinary Faculty

 

 

 

Veterinery Medicine

5

46

11.366,00

Faculty of Agriculture

 

 

 

Horticulture

4

10

8.134,00

Biosystems Engineering

4

10

8.134,00

Landscape architecture

4

10

8.134,00

Plant Protection

4

8

8.134,00

Field Crops

4

10

8.134,00

Soil Science and Plant Nutrition

4

10

8.134,00