Yükseklisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları

 • Bahçe Bitkileri
 • Biyoloji

Botanik - Moleküler Biyoloji - Zooloji

 • Fizik

Nükleer Fizik - Katı Hal Fiziği Atom ve Moleküler Fiziği Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Kimya

Biyokimya - Organik Kimya Anorganik Kimya - Fizikokimya Analitik Kimya

 • Makine Mühendisliği

Kontsrüksiyon - Mekanik - Termodinamik ve Enerji

 • Tarla Bitkileri
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
 • Zootekni

Hayvan Yetiştirme - Biyometri ve Genetik Yemler ve Hayvan Besleme

Doktora Programları

 • Biyoloji
 • Fizik

Nükleer Fizik - Katı Hal Fiziği

 • Kimya

Biyokimya - Organik Kimya - Anorganik Kimya Fizikokimya - Analitik Kimya

 • Makine Mühendisliği

Kontsrüksiyon - Mekanik

 • Tarla Bitkileri Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans Programları

 • İşletme

Sayısal Yöntemler - Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yönetim ve Organizasyon - Muhasebe ve Finans

 • Temel İslam Bilimleri

Tefsir - Kelam - Hadis - İslam Hukuku Arap Dili ve Belagati - Tasavvuf

 • Tarih

Eski Çağ Tarihi - Orta Çağ Tarihi - Yeni Çağ Tarihi Yakın Çağ Tarihi - Genel Türk Tarihi - Cumhuriyet Tarihi İslam İktisadı ve Hukuku - İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doktora Programları

 • İşletme

Sayısal Yöntemler - Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yönetim ve Organizasyon - Muhasebe ve Finans

Yaşayan Diller Enstitüsü Yüksek Lisans Programları

 • Kürt Dili ve Edebiyatı Doktora Programları

Kürt Dili ve Edebiyatı