Değerlendirme ve Seçim Süreci

1- KESİN KAYIT TARİHLERİ,BELGELERİ VE ÖĞRENİM ÜCRETİ

 

Üniversiteye yerleşenlerin kesin kayıtları 9 Ağustos -8 Eylül 2023 tarihleri arasında Bingöl Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü-Bingöl adresinde yapılacaktır.

 

 • Kesin kayıt belgeleri
 • a-Sınav sonuç belgesi,
 • b-Lise diploması,
 • c- Not belgesi,
 • d- Öğrenim meşruhatlı pasaport,
 • e- Türk liselerine denk bir ortaöğretimin tamamlandığına ilişkin denklik belgesi (denklik işlemi ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yapılmış),
 • f- İkamet tezkeresi (Göç İdaresi Müdürlüğünden),
 • g- Öğrenim ücretinin ödendiğini belirten banka dekontu,
 • h- Yükseköğrenimini sürdürmeyi sağlayacak maddi imkânı olduğuna ilişkin uluslararası geçerliliği olan belge,
 • i- Genel Sağlık Sigortası Poliçesi, (Sağlık pirimi ödemek üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmak zorundadır.),
 • j- Türkçe düzeyini gösteren belge,
 • k- 4 adet fotoğraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde çekilmiş).

 

NOT : (a, b, c ve d maddelerinde belirtilen belgelerin Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği),

 

 

Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden adaylar,

Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduğunu belgeleyen adaylar ile lise eğitimlerini yurtdışında görmüş (KKTC hariç) uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu ve T.C uyruğunda bulunan adaylar için Öğretmenlik, Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği programlarına kayıtta anılan programların kontenjanın %10’unun aşılmaması gerekmektedir.

 

YURT DIŞI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE

DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

 

Başvuru Tarihi

 

 

Sonuç İlanı

Kesin Kayıt Tarihi

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

02.08.2023

07.08.2023

08.08.2023

09.08.2023

08.09.2023

 

 

Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı

Aşağıda isimleri belirtilen programların Hazırlık Sınıfı için Yeterlilik Sınavı: 15.09.2023

 

 • İlahiyat (Arapça)
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)

 

Türkçe Yeterlilik Sınavı

Türkçe Yeterlilik Sınavı: 13.09.2023