Başvuru Koşulları

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2023-2024 AKADEMİK YILI YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ BAŞVURU ŞARTLARI

 

 • GENEL

Üniversitemiz senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan www.bingol.edu.tr web adresinde yer alan  “Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kabul İşlemleri Yönergesi”ndeki esaslara sahip olmaları şartıyla;

Müracaatlar Uluslararası öğrenci başvuru  web adresinden yapılacaktır.

 

 • BAŞVURACAK ADAYLAR

 

 1. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

 

 • Yabancı uyruklu olanların,

 

 • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

 

 • Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların

*4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”

 1. 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

 

başvurularının kabul edilmesi,

 

 1. b) Adaylardan

 

 • C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
 • K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

*3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

 • Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 • Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların

başvurularının kabul edilmemesi,

 

 • BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BAŞARI ŞARTLARI

 

Adaylar 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için; aşağıdaki tabloda belirtilen başarı şartlarından en az birini sağlamış olması gereklidir.

 

 

BAŞARI ŞARTI TABLOSU (EK- 1)

S.NO

SINAV VEYA DİPLOMA TÜRÜ

BAŞARI ŞARTI

1

SAT I sınavı

En az 1000 toplam puan ve en az 500 matematik                                                                                                              puanı almak.

2

GCE (A level) sınav

En az biri başvurulan programla ilgili olmak                                                                                                           üzere en az 3 konuda A seviyesine sahip olmak.

3

Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavları      

Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden                                                                                                                     alınan sınav not ortalaması en az 80 olmak.

4

Uluslararası Bakalorya diploması

Diploma notu en az 28 olmak.

5

ABITUR sınavı

En fazla 4 puan almak.

6

ACT (American College Test) sınavı

Fen (science reasoning), matematik (math) ve
toplam puan olarak en az 21 puan almak.

7

Lübnan'da yapılan Bakalorya
(Baccalaureat Libanais) sınavı

Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu
100 üzerinden en az 65 olmak.

8

Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan
Üniversite giriş sınavı (Gaokao)

Başvurulan programın puan türünde 750
üzerinden en az 500 puan almak.

9

Suriye'de yapılan Al-Shahada-Al
Thanawiyya (Baccalaureate) sınavı

Fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik Fakültesi Bölümleri için en az
185, diğer bölümler için en az 170 puan almak.

10

TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı
uluslararası bilim olimpiyatları

Altın, gümüş ve bronz madalya almış olmak

11

Libya’da yapılan Al-Shahada-Al
Thanawiyya (Baccalaureate) sınavı

Fen dalında(Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik Fakültesi Bölümleri için en az 185,
diğer bölümler için en az 170 puan almak.

12

Bu listede yer almayan ve üniversite
tarafından kabul edilecek diğer
sınavlar

Üniversite tarafından başarılı olarak
değerlendirilmek

13

Orta öğretim puanı ile gelen adaylar

Tam notun en az % 60 ına sahip olmak

14

TYT/AYT

Başvurulan Programın bir önceki yılına ait taban puanına eşit veya yüksek puan almak

15

Bingöl Üniversitesi veya Türkiye’deki herhangi bir üniversite tarafından yapılan Yurtdışı Öğrenci Sınavı)

En az 50 puan almak

 

 • BAŞVURULAR

Başvurular  Uluslararası öğrenci başvuru  web adresinden yapılacaktır.