Başvuru Koşulları

T.C.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

2020-2021 AKADEMİK YILI EK KONTENJAN İLE YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ BAŞVURU ŞARTLARI

 

 • GENEL

Üniversitemiz senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan www.bingol.edu.tr web adresinde yer alan “Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kabul İşlemleri Yönergesindeki esaslara sahip olmaları şartıyla;

Müracaatlar Uluslararası öğrenci başvuru web adresinden yapılacaktır.

 

2- BAŞVURACAK ADAYLAR

 

 1. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
 2. Yabancı uyruklu olanların,
 3. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
 4. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyruklularına) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”
 1. 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil) başvuru yapabilmelerine,

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

 

başvurularının kabul edilmesi,

 

 1. Adaylardan
 2. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
 3. K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 4.  a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
 5. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 6. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların başvurularının kabul edilmemesi,

 

3-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ

BAŞARI ŞARTLARI

 

Adaylar 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için; aşağıdaki tabloda belirtilen başarı şartlarından en az birini sağlamış olması gereklidir.

 

 

BAŞARI ŞARTI TABLOSU (EK - 1)

S.NO

SINAV VEYA DİPLOMA TÜRÜ

BAŞARI ŞARTI

1

SAT I sınavı

En az 1000 toplam puan ve en az 500 matematik

puanı almak.

2

GCE (A level) sınav

En az biri başvurulan programla ilgili olmak

üzere en az 3 konuda A seviyesine sahip olmak.

 

3

Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavları

Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav not ortalaması en az 80 olmak.

4

Uluslararası Bakalorya diploması

Diploma notu en az 28 olmak.

5

ABITUR sınavı

En fazla 4 puan almak.

 

6

 

ACT (American College Test) sınavı

Fen (science reasoning), matematik (math) ve toplam puan olarak en az 21 puan almak.

 

7

Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavı

Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu 100 üzerinden en az 65 olmak.

 

8

Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan Üniversite giriş sınavı (Gaokao)

Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 500 puan almak.

 

9

Suriye'de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) sınavı

Fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik Fakültesi Bölümleri için en az

185, diğer bölümler için en az 170 puan almak.

 

10

TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatları

 

Altın, gümüş ve bronz madalya almış olmak

 

 

 

11

Libya’da yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) sınavı

Fen dalında(Scientific Stream) 240 üzerinden,

Mühendislik Fakültesi Bölümleri için en az 185, diğer bölümler için en az 170 puan almak.

 

12

Bu listede yer almayan ve üniversite

tarafından kabul edilecek diğer sınavlar

Üniversite tarafından başarılı olarak değerlendirilmek

13

Orta öğretim puanı ile gelen adaylar

Tam notun en az % 60’ına sahip olmak

14

YGS/LYS

Başvurulan Programın bir önceki yılına ait taban

puanına eşit veya yüksek puan almak

 

15

YÖS Sınavları (Bingöl Üniversitesi veya Türkiye’deki herhangi bir üniversite tarafından yapılan Yurtdışı Öğrenci Sınavı)

 

En az 50 puan almak

 

 

4- BAŞVURULAR

Başvurular Uluslararası öğrenci başvuru web adresinden yapılacaktır.